Взаємодія іонів паладію (II) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та цинкдитизонатом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Запорожець, О.
Кеда, Т.
Потьомкіна, Ю.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вивчено взаємодію паладію (II) з іммобілізованими на силікагелі дитизоном та цинкдитизонатом. Установлено оптимальні умови сорбції та запропоновано схему взаємодії паладію (II) з іммобілізованим цинкдитизонатом. Показано перспективність застосування модифікованих силікагелей для розробки методик сорбційно-спектроскопічного визначення мікрокількостей паладію (II).
In this work studied the interaction of palladium (II) with immobilized on silica dithizone and zincdithizonate. Ascertained the optimal conditions of sorption and suggested the scheme of palladium (II) interaction with immobilized zincdithizonate. Revealed the availability of application of modified silica gels for development of sorption-spectroscopic determination of palladium (II) microquantities methods.
Description
Keywords
взаємодія іонів паладію, поверхнево-активні речовини (ПАР)
Citation
Запорожець О. А. Взаємодія іонів паладію (II) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та цинкдитизонатом / О. А. Запорожець, Т. Є. Кеда, Ю. В. Потьомкіна // Наукові записки НаУКМА : Природничі науки. - 2003. - Т. 22, ч. 3. - C. 439-442.