Діяльність прокурора щодо забезпечення законності накладення арешту на кореспонденцію

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Галаган, Володимир
Калачова, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовані сутність, завдання та предмет прокурорської діяльності щодо забезпечення законності накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні. Досліджено співвідношення нагляду прокурора за додержанням законів та судового контролю під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Визначені межі прокурорської діяльності щодо забезпечення законності накладення арешту на кореспонденцію на етапі погодження або відмови у погодженні клопотання слідчого щодо накладення арешту на кореспонденцію та розгляду цього клопотання слідчим суддею.
Description
The nature, objectives and the subject of the prosecutor's activities to ensure the legality of the seizure of correspondence in criminal proceedings are analyzed in this article. The correlation of prosecutor supervision of the observance of laws and judicial control during undercover investigations are studied. The limits of the prosecutor's activities to ensure the legality of the seizure of correspondence during approval or denial of the application by the investigator on the seizure of correspondence and its consideration of the application by the investigating judge are determined.
Keywords
кримінальне провадження, прокурорська діяльність, процесуальне керівництво, накладення арешту на кореспонденцію, захист прав і основоположних свобод людини, criminal proceedings, the prosecutor's activities, procedural management, seizure of correspondence, protection of the rights and fundamental human rights
Citation
Галаган Володимир Іванович. Діяльність прокурора щодо забезпечення законності накладення арешту на кореспонденцію / Галаган В. І., Калачова О. М. // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2016. - № 3. - С. 58-66.