Світловий тиск на вільні мікро- та наночастки : утримання та маніпулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Негрійко, Анатолій
Дмитрієв, Костянтин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі подано огляд сучасного стану та нові пропозиції з утримання малих частинок мікро- та нанометрового розміру й маніпулювання ними за допомогою сил світлового тиску. Розглянуто можливості підсилення ефективності такого керування при резонансній взаємодії лазерного світ- ла з малою частинкою. Аналізуються існуючі та пропонуються нові конфігурації оптичних пасток для утримання вільних мікро- і наночастинок та керування їх рухом, формування просторових структур малих частинок у лазерних полях. Подано експериментальні результати з утримання (ле- вітації) поглинаючих частинок у пастці, сформованій двомодовим полем лазерного випромінювання.
Description
The experimental and theoretical investigations review and new proposals on micro- and nano size particles trapping and manipulation by light pressure force are given. The possibilities of control efficiency enhancement at resonant interaction of laser light with small particle is considered. The existing and new configurations of optical traps for free micro- and nanoparticles trapping and control of its motion, spatial structures formation by laser fields is analized. The experimental results on absorbing particles trapping (levitation) in trap formed by two-mode laser field is presented.
Keywords
світловий тиск, вільні мікрочастки, наночастки, light pressure, free micro- and nanoparticles, фізика
Citation
Негрійко А. М. Світловий тиск на вільні мікро- та наночастки : утримання та маніпулювання / А. М. Негрійко, К. Ю. Дмитрієв // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Фізико-математичні науки. - С. 67-73.