Алгоритми знаходження розв’язкiв складних задач на цiлочисельних решiтках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Лiхачов, Артемiй
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курсова робота присвячена вивченню основних алгоритмiв розв’язку складних задач на решiтках, на яких базуються криптографiчнi алгоритми та системи цифрового пiдпису. Вона складається зi вступу, двох роздiлiв, висновкiв та списку використаної лiтератури. У вступi розповiдається про актуальнiсть тематики та застосування математичного апарату решiток до криптографiчних протоколiв. У першому роздiлi вводяться означення решiтки, базису решiтки, найкоротшого вектора решiтки, найближчого вектора решiтки, розглядаються властивостi решiток. У другому роздiлi розглядається процес ортогоналiзацiї Грама-Шмiдта на решiтках, алгоритм LLL, алгоритм Бабаї, числовi приклади. У висновках пiдсумовуються зробленi результати роботи, вказанi наступнi напрямки дослiджень
Description
Keywords
цiлочисельнi решiтки, найкоротший вектор, найближчий вектор, алгоритм LLL, алгоритм Бабаї, магістерська робота
Citation