Дефініції соціального характеру в зарубіжній і вітчизняній соціології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Вах, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Для пояснення суспільних процесів і явищ, подальшого осмислення проблем розвитку історії та індивідуального життя, конструювання соціальної дійсності важливе теоретико-методологічне значення має уявлення про характерні для певної соціально-економічної системи особливості, пов’язані із соціокультурними умовами формування індивідів і своєрідністю способу їхнього життя. Об’єктом соціологічних досліджень у даному напрямку є спільні типові соціальні характеристики, які дослідники визначають як «соціальний характер». Дане дослідження пов’язане з вирішенням низки концептуальних питань, серед яких: здійснення аналізу дефініцій с оціального характеру в працях зарубіжних та українських науковців, розкриття й уточнення категорії «соціальний характер», визначення його сенсу й пізнавальних можливостей у розробці актуальних в умовах сьогодення досліджень соціокультурного спрямування.
Description
Keywords
соціологія, "соціальний характер", Концепція соціального характеру Е. Фромма, філософія, методологія, колективний характер
Citation
Вах Т. С. Дефініції соціального характеру в зарубіжній і вітчизняній соціології / Вах Т. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 70 : Соціологічні науки. - С. 12-16.