Підвищення екологічної безпеки та енергетичної ефективності виробництва силікатної цегли

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Радченко, М.
Сирота, О.
Макарова, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено еколого-економічним проблемам будівельної галузі, зокрема виробництву силікатної цегли. Обґрунтовано шляхи підвищення екологічної безпеки та економічної ефектив­ ності виробництва силікатної цегли, зокрема стадії її автоклавної обробки. За відповідною мето­дикою визначення економічної ефективності заходу з енергозбереження зроблено розрахунки заходу (повторне споживання відпрацьованої пари) та проаналізовано результати.
Description
The article is devoted to some ecological and economical problems of building industry, mainly silicate bricks production. The ways of increasing of ecological safety and economical effectiveness of silicate brick production, mainly autoclaving processing of silicate brick. In accordance to special technique of definition of economical effectiveness of the measure for energy conservation calculations are done and results are analyzed.
Keywords
силікатна цегла, автоклавна об­робка, Україна, атмосфера, забруднення навколишнього середовища
Citation
Радченко М. І. Підвищення екологічної безпеки та енергетичної ефективності виробництва силікатної цегли / М. І. Радченко, О. А, Сирота, О. В. Макарова // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 43 : Біологія та екологія. - С. 71-76.