Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Яцкевич, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкривається поняття та виділяються ознаки міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці, визначається ступінь відповідності чинного національного трудового законодавства встановленим міжнародним стандартам у сфері праці, а також перспектива вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю у проекті Трудового кодексу України.
Description
The article deals with the concept and stand out features of international legal regulation of legal guarantees in the workplace, the degree of compliance with applicable national labor law established international labor standards, and the prospect of improving the legal regulation of legal guarantees of individual rights to work in the draft Labour Code of Ukraine.
Keywords
юридичні гарантії у сфері праці, реалізація права на працю, міжнародно-правове регулювання трудових відносин, legal guarantees in the workplace, the right to work, international legal regulation of labor relations
Citation
Яцкевич Іван Іванович. Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці / Яцкевич І. І. // Часопис Національного університету "Острозька академія". - 2014. - № 2 (10) : Серія Право. - 15 с.