Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Гетьман, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено детальний аналіз флори і фауни національного природного парку "Дермансько-Острозький", який належить до природно-заповідних територій кластерного (острівного) типу, в контексті такого планетарного явища, як фрагментація (інсуляризація) природних ландшафтів, що є наслідком усезростаючого глобального антропогенного впливу. Акцентовано увагу на надзвичайній важливості парку як осередку біорізноманіття України, а також на біотичній своєрідності цієї території, що значною мірою зумовлена місцевим ландшафтним різноманіттям.
Description
The consequence of increasingly global anthropogenic influence became a global phenomenon of fragmentation (decomposition) of the natural landscapes. One of relatively preserved natural variety is the areas of national natural park "Dermansko-Ostrozkyi", belonging to the natural protect" – a very important center of biodiversity of Ukraine. Its biological uniqueness of its territory is largely determined by the local landscape diversity. The article analyzes in detail the flora and fauna of the national park.
Keywords
природний парк, біорізноманіття, природно-заповідні території, стаття, naturе park, biodiversity, protected areas
Citation
Гетьман В. І. Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький" / І.В. Гетьман // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171: Біологія та екологія. - С. 50-55.