Порівняльний аналіз амплітуд провідних абіотичних факторів середовища, що впливають на види роду Daphne L. природної флори України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Расевич, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
Стаття є продовженням циклу праць, присвячених висвітленню еколого-ценотичних особливостей видів роду Daphne L. природної флори України. На основі методу синфітоіндикації проведено порівняльний аналіз провідних кліматичних та едафічних факторів, що діють у межах угруповань за участі видів роду Daphne. Встановлено закономірності розподілу різних видів роду Daphne щодо восьми провідних екологічних факторів. Розділення видів за різними еконішами є свідченням того, що види між собою не конкурують.
Description
On the basis of the sinphitoindication method the estimation of leading ecological factors which operate within the limits of groupments at participation of Daphne specie was investigated. Conformities to law of distributing of different types of Daphne specie within the limits of 8 leading ecological factors was established. Division of species on different econishes is the evidence that there are no concurrent between species.
Keywords
синфітоіндикація, угруповання, екологічні фактори, Daphne, sinphitoindication, communities, ecological factors
Citation
Расевич В. В. Порівняльний аналіз амплітуд провідних абіотичних факторів середовища, що впливають на види роду Daphne L. природної флори України / Расевич В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 59-62.