Засоби активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Радченко, М.
Голубєва, Марія
Бахтіярова, Халіда
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемі пошуку ефективних засобів активізації пізнавальної діяльності студентів на лекції; запропоновано класифікацію, що враховує специфіку цієї форми організації навчання, визначено критерії, за допомогою яких можна оцінити якість мультимедійної презентації на лекції в сучасних ВНЗ.
Description
The article deals with the problem of finding effective means to enhance the cognitive activity of students at a lecture; proposed a classification that takes into account the specifics of organizational learning, defined the criteria by which to assess the quality of the multimedia presentation for the lecture.
Keywords
активізація пізнавальної діяльності студентів, традиційні та інноваційні методи навчання, форма організації навчання, вступні методи активного навчання, провідні методи активного навчання, методи активного навчання під час завершення лекції, мультимедійні технології, мультимедійна презентація у ВНЗ, стаття, activation of cognitive activity, traditional and non-traditional teaching methods, organizational studies, active learning methods entrance leading methods of active learning, methods of completion, multimedia technology, multimedia presentation
Citation
Радченко М. І. Засоби активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях / Радченко М. І., Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 29-32.