Гідрогелеві нанокомпозити для термоініційованого вивільнення фотосенсибілізаторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Самченко, Юрій
Долинський, Г.
Пасмурцева, Н.
Полторацька, Т.
Ульберг, Зоя
Гамалія, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Методами абсорбційної спектроскопії і спектрофлуориметрії вивчено гідрогелеві нанокомпозити на основі N-ізопропілакриламіду, що були насичені розчинами фотосенсибілізаторів фотосенсу або метиленового синього. При нагріванні від 20 до 37 °С і до 60 °С спостерігалася десорбція фотосенсибілізаторів із гідрогелю в розчин Хенкса, опромінення якого червоним світлом у діапазоні "вікна прозорості" біологічних тканин супроводжувалося дозозалежною продукцією синглетного кисню. Зроблено висновок про перспективність застосування запропонованої гідрогелевої композиції як термокерованої платформи для доставки фотосенсибілізаторів при проведенні фотодинамічної терапії.
Description
N-isopropylacrylamide based hydrogel nanocomposites loaded with photosensitizers photosens or methylene blue were studied by means of the absorption spectroscopy and spectrofluorimetry. Photosensitizers desorption out of the gel into Hank’s Balanced Salt Solution during the heating was observed within the temperature ranges of 20 °С, 37 °С and 60 °С. Those samples irradiation with red light of the ‘transparency window’ band for biological tissues was followed by the dose-dependent singlet oxygen production. The availability of the proposed hydrogel composite exploiting as the temperature-controlled vehicle for the photosensitizers in photodynamic therapy was concluded.
Keywords
гідрогелевий нанокомпозит, N-ізопропілакриламід, лапоніт, термоініційована дифузія, фотосенсибілізатори, стаття, hydrogel nanocomposite, N-isopropylacrylamide, laponite, thermoinitiated diffusion, photosensitizers
Citation
Гідрогелеві нанокомпозити для термоініційованого вивільнення фотосенсибілізаторів / Самченко Ю. М., Долинський Г. А., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П., Ульберг З. Р., Гамалія М. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 34-39.