Проблеми викладання курсу "Українська мова професійного спрямування" у ВНЗ України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Кульбабська, Ю.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються проблеми викладання курсу «Українська мова професійного спрямування ». Дається короткий огляд підручників і посібників з курсу, а також іншої гуманітарної літератури, дотичної до цієї проблематики. До розгляду залучаються дисертації з педагогіки, а також статті з педагогіки, психології тощо. Метою статті є спроба показати певні можливості використання нових педагогічних технологій у процесі вивчення української мови професійного спрямування.
Description
This article analyses problems in teaching of the Ukrainian language with professional approach. With this the brief overview of textbooks and manuals and also other humanitarian literature of these problems is given. To the overview the pedagogical dissertations as well as pedagogical and psychological articles are included. The aim of the article is the attempt to show some opportunities of using of new pedagogical technologies in teaching of this course.
Keywords
курс «Українська мова професійного спрямування », посібники, гуманітарна література, дисертації з педагогіки, ВНЗ України, педагогічні технології, посібник «Українська ділова мова», analyses problems, the Ukrainian language with professional approach, pedagogical technologies
Citation
Кульбабська Ю. В. Проблеми викладання курсу "Українська мова професійного спрямування" у ВНЗ України / Ю. В. Кульбабська // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 36-39.