Стан адсорбованої води на межі розподілу фаз нанооксид - полімер - вода

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Андрійко, Л.
Зарко, В.
Гунько, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено вплив полімеру (полівінілового спирту, ПВС) на стан води на міжфазній границі висо­кодисперсний кремнезем (ВДК) - полімер - вода. Показано, що гранична вода має різну кластерну будо­ву на міжфазних границях ВДК — вода та ПВС - вода. Встановлено, що адсорбція ПВС на поверхні ВДК змінює структури кластерів води, особливо в області, характерній для тримірних кластерів води, де з 'являється декілька «підрівнів», що вказує на утворення просторових обмежень для формування кластерів води на міжфазній границі ВДК - ПВС - вода.
Description
The effect of polymer adsorption (poly vinyl alcohol, PVA) on water located at the interfaces of high disperse silica - polymer - water was investigated. The adsorbed water has different structure clusters on the interface silica — water and PVA - water. The adsorption of PVA of the silica surface changes the state of water clusters and several levels appear in the TSDC spectra. This is evidenced of space restriction the formation water clusters on the interfaces silica - PVA - water.
Keywords
вплив полімеру, адсорбція ПВС, застосування полімерних матеріалів
Citation
Андрійко, Л. С. Стан адсорбованої води на межі розподілу фаз нанооксид - полімер - вода / Л. С. Андрійко, В. І. Зарко, В. М. Гунько. // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 40-45.