Скейлінг-рівняння параметра порядку цезію поблизу критичної точки рідина-пара

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Шиманська, Олена
Галапчук, M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджена форма кривої співіснування лужного металу Сs поблизу критичної точки. Проведена статистична обробка експериментальних даних за температурними залежностями густин співіснуючих рідинної та газової фаз Сs з застосуванням спеціальної методики. Одержано значення критичних параметрів Tc, рс та критичного показника кривої співіснування B0 = 0,352 ± 0,005, яке в межах експериментальних похибок збігається з середнім експериментальним значенням B0 = 0,35 для молекулярних рідин, але не узгоджується з результатами класичної теорії та з теоретичним значенням тривимірної моделі Ізінга. Виявлено, що поведінка металічної рідини Сs поблизу критичної точки подібна до поведінки звичайних молекулярних та атомарних рідин.
Description
Keywords
рідина-пара, співіснування лужного металу Cs
Citation
Шиманська О. Т., Галапчук M. M. Скейлінг-рівняння параметра порядку цезію поблизу критичної точки рідина-пара / О. Т. Шиманська, М. М. Галапчук // Наукові записки НаУКАМА. - 2000. - Т. 18: Фізико-математичні науки. - С. 57-62.