Сучасні методи вимірювання потоків парникових газів у приземному шарі атмосфери

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Войтенко, Ю.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті з 'ясовано ефективність сучасних методів вимірювання потоків парникових газів у приземному шарі тмосфери на прикладі торф 'яників Фінляндії. На основі проведених польових досліджень та великої кількості зібраних даних доведено прийнятність використання методу закритої камери для вимірювання потоків парникових газів з метою відстеження реакцій рослинних угруповань на глобальні зміни клімату. Підтверджено універсальність цього методу та можливість застосування його для моніторингу парникових газів різних трав'янистих екосистем. Рекомендовано використання «точкового» камерного методу в Україні з метою прогнозування наслідків процесівглобальної зміни клімату планети.
Description
The efficacy of the modern measurement methods of greenhouse gas fluxes in the atmospheric surface layer on Finnish peatlands is defined in the article. Based on the conducted field research and large amount of data gathered within the experiments the eligibility of the closed chamber greenhouse gas measurement method to monitor plant community reaction to global climate change is proved. The universality of this method and the possibility of its utilization for greenhouse gas monitoring on different herbaceous ecosystems are confirmed. It is recommended to apply the closed chamber method in Ukraine with an aim to forecast the global climate change consequences.
Keywords
парникові гази, метод закритої камери, метод вихрової коваріації
Citation
Войтенко Ю. В. Сучасні методи вимірювання потоків парникових газів у приземному шарі атмосфери / Ю. В. Войтенко // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 43 : Біологія та екологія. - С. 58-64.