The Demographic Factor in Shaping State Policy for Higher Education of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Zaichenko, Iryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article examines key indicators of the demographic crisis in Ukraine, highlighting manifestations of the nation’s aging and natural population decline. It’s determined that understanding and analyzing the demographic situation allows for predicting changes in the size and structure of the student population, which is crucial for the effective development of higher education in Ukraine. Considering the trends of declining birth rates and an aging population, it is important to adapt admission strategies for students and educational programs accordingly. The examination of the demographic crisis helps identify key challenges, such as a decrease in the number of high school graduates, which can impact competition within the higher education environment.The trends examined in the article, including the decline in the birth rate of the Ukrainian population, the aging of the nation, the level of migration, and the loss of the civilian population due to the war, enable us to characterize the situation in Ukraine as depopulation. Notable changes in the demographic landscape and shifts in the population structure occurred after February 24, 2022, including irreversible human losses, population emigration (over 10 million people), and a decline in the average birth rate. A correlation was identified between the number of births each year and the dynamics of educational services’ capacity. It was observed that higher education in Ukraine will confront significant demographic challenges in the next 17 years. In the context of the strategic goal to restore Ukraine’s human capital, the article suggests viewing higher education as an effective instrument of state policy in a cyclical process: attaining higher education, integrating graduates into the national economy, ensuring financial stability, fostering active citizenship, and promoting loyalty to the state—all contributing to an improvement in the demographic situation.
Description
У статті проведено аналіз основних показників демографічної кризи в Україні, виявлено ознаки накопичених проблем, пов’язаних із старінням нації та природним зменшенням чисельності населення. Це дає підстави оцінювати ситуацію в країні як депопуляцію населення. Після 24 лютого 2022 р. зафіксовано значне погіршення демографічного фону та якісні зміни в структурі населення, а саме: безповоротні втрати людей, еміграція населення та зниження середнього показника народжуваності. Мета статті – на основі динаміки демографічних показників, прогнозів та оцінювання соціально-економічних параметрів розвитку України виокремити потенційні виклики та ризики для вищої освіти в Україні в умовах повномасштабної війни й повоєнного відновлення та напрями коригування державної політики в галузі вищої освіти. Встановлено, що починаючи з 1991 р. демографічна ситуація в Україні залишалася негативною щодо показників народжуваності і смертності, що унеможливлювало природний приріст населення. І, на відміну від країн Європейського Союзу, міграційна привабливість України через низку показників економічного розвитку, рівень корупції, бізнес-клімат тощо є недостатньою для залучення постійних потоків іммігрантів в Україну. Виявлено взаємозв’язок між кількістю народжених дітей у відповідний рік та динамікою місткості ринку освітніх послуг. Зроблено прогноз щодо найбільших демографічних викликів у вищій освіті України через 17+ років. У контексті стратегічного завдання відновлення людського капіталу України запропоновано розглядати вищу освіту як ефективний інструмент державної політики за таким циклом: здобуття вищої освіти – залучення випускника ЗВО до національної економіки – фінансова безпека, активна громадянська позиція та лояльність до держави – поліпшення демографічної ситуації.
Keywords
depopulation, nation’s aging, human capital, higher education in Ukraine, educational services capacity, demographic crisis, article, депопуляція населення, старіння нації, людський капітал, вища освіта України, експорт вищої освіти, місткість освітніх послуг, демографічна криза
Citation
Zaichenko I. The Demographic Factor in Shaping State Policy for Higher Education of Ukraine / Iryna Zaichenko // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 63-72.