Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Карнаух, Тетяна
Ханик-Посполітак, Роксолана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Навчальний посібник з цивільного процесуального права України підготовлений на основі чинного цивільно-процесуального законодавства з урахуванням змін, внесених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-УІ. У навчальному посібнику у лаконічній і доступній формі подається матеріал щодо системи, принципів та джерел цивільного процесуального права України, цивільних процесуальних правовідносин та їх суб’єктів, розмежування підвідомчості та підсудності цивільних справ, особливостей позовного, наказного, окремого та інших видів проваджень, системи перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку,! Верховним Судом України та у зв’язку з нововиявленими обставинами, ролі суду у ви-І конавчому провадженні під час виконання судових рішень, альтернативних способів] захисту прав та інтересів, якими є нотаріальний процес та третейське судочинство, особливостей здійснення цивільного судочинства у справах за участю іноземного елементу.
Description
Keywords
цивільне процесуальне право України, судова система України, цивільні процесуальні правовідносини, цивільний процес, юрисдикція цивільних справ, судові витрати, цивільні процесуальні строки, доказ, провадження
Citation
Карнаух Тетяна Миколаївна. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / Т. М. Карнаух, Р. Ю. Ханик-Посполітак ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Юстініан, 2011. - 399 с.