Видалення міді з водних розчинів із використанням хітозану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Вербич, Світлана
Брик, Михайло
Чорнокур, Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Потреба в економічних, ефективних та безпечних методах водоочищення привертає увагу до недорогих природних сорбентів, таких як біологічні речовини та похідні від речовин, отриманих із водних організмів. Полісахаридний біополімер хітозан, отриманий із морських організмів, повністю відповідає перерахованим вимогам. Аміно- (—ΝΗ2) та гідроксильні (—ОН) групи в хітозанових ланцюгах обумовлюють утворення хелатних комплексів із йонами металів, які знаходяться у водному розчині. Видалення йонів міді з водних розчинів проводили з використанням хітозанових пластівців у відповідних умовах. Було досліджено кінетику процесу адсорбції та побудовано ізотерми адсорбції, а також: досліджено вплив початкової концентрації міді, концентрації фонового електроліту та рН на адсорбційну ємність хітозану щодо йонів міді. Встановлено, що головними параметрами, які мають найбільший вплив на процес поглинання, є початкова концентрація міді та рН розчину. Кількісну оцінку адсорбційної ємності хітозану щодо міді проводили на підставі ізотерм адсорбції. Результати свідчать, що найбільша адсорбційна ємність хітозану щодо йонів міді становить 1,8-2,2 ммоль/г сухого хітозану. Відмічено, що в процесі вилучення йонів міді відбувається конкуруюче перенесення між йонами металу та йонами гідрогену.
Description
The need for economical, effective, and safe methods for water treatment has directed attention to low-cost natural sorbents such as biomass and seafood derivatives. Polysaccharide biopolymer chitosan, which isolated from marine organisms, is completely corresponding to all noted requests. Amine (—NH2 ) and hydroxyl (~OH) groups on the chitosan chains undergo chelation with metal ions that content in aqueous phase. An investigation on the removal of copper ions from water solutions by chitosan was conducted in batch conditions. Kinetic data and equilibrium isotherms were measured. The different experimental parameters such as time contact, initial concentration of copper, background electrolyte concentration, pH solutions on the uptake capacity of copper ions were studied. The main parameters that play an important role in extraction phenomenon were initial copper concentration, and pH solution. The copper uptake of chitosan was quantitatively evaluated using sorption isotherms. Results indicated that the excellent ability for Cu2+ adsorption with a capacity of 1.8-2.2 mmol/g of dry mass. The chitosan showed characteristic of competitive sorption between copper and hydrogen ions.
Keywords
полісахаридний біополімер хітозан, видалення йонів міді, кінетика процесу адсорбції
Citation
Вербич Світлана Василівна. Видалення міді з водних розчинів із використанням хітозану / С. В. Вербич, М. Т. Брик, Г. С. Чорнокур // Наукові записки НаУКМА : Хімічні науки і технології. - 2004. - Т. 28. - С. 21-27.