"Ми неформалів породили, ми їх і... полюбимо?" Радянська рок-музика на шпальтах газети "Молода гвардія" в роки перебудови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Куделя, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано матеріали київської комсомольської газети "Молода гвардія", присвячені радянській рок-музиці. Розглянуто, як у цій газеті відтворювався офіційний дискурс комсомолу часів Перебудови, який проголошував потребу налагодження "діалогу" з "неформалами"; як відбувались дискусії про "неформалів", як пропонували сприймати "неформалів" та як із ними пропонували "працювати". Описано, в який спосіб у газеті після років "заборон" створювали позитивний образ радянських рок-гуртів, як висвітлювали проблеми, з якими стикались радянські гурти, та як покладали відповідальність за їх вирішення на комсомол. Окреслено, як у "Молодій гвардії" сприймали київську рок-музику порівняно з іншою радянською рок-музикою, а також те, як редакція видання почала просувати українськомовну рок-музику. Автор робить припущення, що, описуючи рок-музику, газета "Молода гвардія", приставала до "прогресивного" радянського дискурсу часів Перебудови, натомість редакція могла також мати власну політику з підтримки українськомовних пісень.
Description
The article analyses the materials of the Kyiv Komsomol newspaper "Moloda Hvardiia", dedicated to Soviet rock music. The author examines how this newspaper reproduced the official Komsomol discourse during Perestroika, which proclaimed the need to establish a "dialogue" with "neformaly". The author iden-tifies how the newspaper discussed the "neformaly", how it proposed to perceive them, and how it proposed to work with them. The author describes how the newspaper created a positive image of Soviet rock bands after years of "bans". The author examines how the newspaper presented the problems faced by Soviet rock bands and how Komsomol was held responsible for them. The author outlines how Kyiv rock music was perceived in "Moloda Hvardiia" in comparison to other Soviet rock music, as well as how the editors of the newspaper began to promote Ukrainian-language rock music. The author suggests that in describing rock music, the newspaper "Moloda Hvardiia" adhered to the "progressive" Soviet discourse of the Perestroika period, while the editors may have also had their policy of supporting Ukrainian-language songs.
Keywords
Перебудова, комсомол, рок-музика, неформали, Київ, стаття, Perestroika, Komsomol, rock music, neformaly, Kyiv
Citation
Куделя В. Є. "Ми неформалів породили, ми їх і... полюбимо?" Радянська рок-музика на шпальтах газети "Молода гвардія" в роки перебудови / Куделя В. Є. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2023. - Т. 6. - С. 93-104. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2023.6.93-104