Анонімність як фактор культури віртуального простору

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Задирака, Костянтин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується анонімність як теоретичний концепт і як практичний фактор культури й ідентифікації в ситуації віртуального спілкування. З розвитком цифрових технологій і мережі Інтернет анонімне спілкування набуло широких можливостей. Ці можливості проаналізовано як у контексті самого характеру цифрової передачі інформації, так і залежно від специфіки різних віртуальних майданчиків. Впливи анонімності на культуру віртуальних спільнот зумовлюють широкий спектр явищ, можливі напрями аналізу яких коротко окреслено на прикладі вивчення культури анонімних форумів.
The article examines anonymity as a theoretical concept and practical factor of culture and identity in situations of virtual communication. Development of digital technologies and Internet opened broad possibilities for anonymous communication, Those possibilities are analyzed both in the context of the very nature of digital information transferring, as well as depending on the specifics of the various virtual platforms. The effects of anonymity cause broad range of phenomena in the culture of virtual communities. The article also briefly outlines possible approaches for analyses of those phenomena on the example of anonymous forums culture.
Description
Keywords
анонімність, анонімні форуми, соціальні мережі, Інтернет
Citation
Задирака К. І. Анонімність як фактор культури віртуального простору / Задирака К. І. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 12-16.