Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки- Основ’яненка (повість "Добре роби, добре й буде")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Ісіченко, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Тенденційність і дидактизм повісті Григорія Квітки-Основ’яненка "Добре роби, добре й буде" визначаються структуротворчими механізмами, закладеними у вербальну діяльність оповідача – Грицька Основ’яненка.
The tendentiousness and didacticism of Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko’s story “Do Well and it Will be Well” are determined by structure-creative arrangements laid down in the verbal activity of the narrator, Hrytsko Osnovyanenko.
Description
Keywords
Григорій Квітка-Основ’яненко, повість, українська література, Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko, story, Ukrainian literature, стаття
Citation
Ісіченко І. Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки- Основ’яненка (повість "Добре роби, добре й буде") [електроннний ресурс] / Ісіченко Ігор, архиєпископ // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 14-17.