Модель несприятливого вибору на прикладі управління зусиллями працівників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Пенцак, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто приклад застосування моделі несприятливого вибору у теорії контрактів до вирішення проблеми максимізації прибутку компанії шляхом оптимального стимулювання праці в умовах асиметрії інформації щодо кваліфікації працівників. Досліджено проблему вибору менеджментом оптимального стимулювання ефективності працівників двох кваліфікацій з боку менеджменту компанії шляхом розгляду кількох альтернативних схем. Найкращою виявилася схема, що пропонує меню з двох контрактів для двох категорій працівників, які можуть на свій розсуд вибирати одну з запропонованих схем. Отриманий результат узгоджується з загальними висновками теорії контрактів. Така схема дозволяє зменшити проблему асиметрії інформації шляхом самоідентифікації економічних агентів.
Description
An example of application of adverse selection model in contact theory to solving company profit optimization problem using optimal job stimulation under condition of information asymmetry with respect to workers ’ qualification is regarded in the article. The selection of the best motivation scheme among several alternatives for two categories of workers is considered. It has been proven that the best scheme assumes that management proposes a menu of two contacts for two categories ofworkers and workers might select one contract between two different schemes from the menu. This approach is consistent with general conclusions of contract theory and helps to decrease the problem of information asymmetry by economic agents ’ self-identification.
Keywords
теорія контрактів, модель несприятливого вибору, стимулювання праці, максимізація прибутку, меню контрактів, contract theory, adverse selection model, job motivation, profit optimization, menu of contracts
Citation
Пенцак Євген Ярославович. Модель несприятливого вибору на прикладі управління зусиллями працівників / Євген Пенцак // Галицький економічний вісник. - Тернопіль : ТНТУ, 2016. - Т. 50, № 1. - С. 80-86.