Дві жінки : сексуальність у фільмі "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Брюховецька, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Фільм "Тіні забутих предків" – це не тільки історія двох коханців, Івана й Марічки, не тільки історія Поета, який втратив свою кохану Музу, але й також історія двох жінок, Марічки й Палагни, або однієї подвоєної, децентрованої Жінки. У цьому подвоєнні пізнається мотив "Любові земної і любові небесної", закарбований на знаменитому полотні Тіціана, до якого Фройд звернувся майже одночасно з Коцюбинським і Українкою. Параджанов розвиває це не-ідентичне-з-собою ще далі в полі сексуальності. Це вкладається в більш загальне спрямування децентрації суб’єкта в усіх можливих площинах, від наративної, візуальної, гаптичної і т. д. до любовної, що здійснюється в "Тінях".
Film “Shadows of Forgotten Ancestors” is not only the story of two lovers Ivan and Marichka, not only the story of the Poet who has lost his beloved Muse. This is also the story of two women, Marichka and Palahna, or one doubled de-centered Woman. This doubling can be recognized in tune with “Sacred Love and Profane Love”, captured by Titian, which Freud addressed almost simultaneously with Kotsiubynsky and Ukrainka. Parajanov developes this “not-identical-with-itself” even further in the field of sexuality. This aligns with more general trend of de-centering of a subject which is developed in the film in all possible fields, from narrative, visual, haptic and so on to that of love, which is accomplished in “Shadows”.
Description
Keywords
"Тіні забутих предків", Сергій Параджанов, Михайло Коцюбинський
Citation
Брюховецька О. В. Дві жінки : сексуальність у фільмі "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова / Брюховецька О. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 48-51.