Основи інвестиційної діяльності та фандрейзинг. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Берданова, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисципліна орієнтована на формування знань щодо сутності інвестицій, їх класифікації, характеристики об’єктів та суб’єктів інвестування, ролі держави в організації інвестиційної діяльності, основних понять та завдань фандрайзингу. Основними завданнями навчальної дисципліни є: формування знань щодо економічної сутності інвестицій та їх класифікації, характеристики об’єктів та суб’єктів інвестування, особливостей взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності, форм і напрямів мобілізації інвестицій для розвитку України, визначення поняття, завдань та перспективи розвитку фандрайзингу. Курс спрямований на поглиблення знань, умінь і цінностей, що визначені вивченням обов’язкових навчальних дисциплін "Вступ до суспільного врядування", "Теорія та історія управління та самоврядування", "Економічна теорія у врядуванні" орієнтований на вдосконалення компетентностей, які визначені стандартом спеціальності "Публічне управління та самоврядування", професійними стандартами державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Стратегією розвитку НаУКМА в частині впровадження елементів проблемно-орієнтованого та неперервного навчання.
Description
Keywords
інвестиції, фандрайзинг, місцеве самоврядування, навчальний силабус
Citation
Берданова О.В. Основи інвестиційної діяльності та фандрейзинг. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 21 с.