Бактеріальна експресія (13)C/(15)N ізотопне мічення цитокінподібного СООН-кінцевого модуля тирозил-тРНК синтетази для ЯМР-досліджень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Герасимчук, Д.
Одинець, К.
Жуков, І.
Корнелюк, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
СООН-кінцевий модуль цитоплазматичних тирозил-тРНК синтетаз (ТирРС) ссавців, який відповідає ділянці V363-S528 поліпептидного ланцюга, в ізольованому стані проявляє цитокінподібні властивості. З метою дослідження 3D структури цитокінподібного С-модуля в розчині методом спектроскопії ядерного магнітного резонансу (ЯМР) його було клоновано в експресуючому векторі рЕТ-ЗОа у вигляді рекомбінантного білка YCD3k, експресовано у клітинах Escherichia coli штаму BL21(DE3) на мінімальному середовищі з міченням по ізотопах ІЗС та 15N і очищено в препаративних кількостях. Отримано двоірні 13C/15N ЯМР-спектри, які показують значну дисперсію сигналів ЯМР.
COOH-terminal module of cytoplasmic tyrosyl-tRNA synthetase of mammals, which corresponds to V363-S528 region ofpolypeptide chain, displays cytokine-like properties in isolated state. With the aim of 3D structure determination by NMR spectroscopy in solution, the C-module was cloned in pET-30a expression vector as a recombinant YCD3k protein and expressed in Escherichia coli, BL21(DE3) strain in the minimal media with the labeling by 13C and 15N and purified at the preparative scale. The 2D 13C/15N NMR spectra were measured which revealed a significant dispersion of NMR signals.
Description
Keywords
бактеріальна експресія, ізотопне мічення
Citation
Бактеріальна експресія (13)C/(15)N ізотопне мічення цитокінподібного СООН-кінцевого модуля тирозил-тРНК синтетази для ЯМР-досліджень / Герасимчук Д. О., Одинець К. О., Жуков І., Корнелюк О. І. // Наукові записки НаУКМА : Природничі науки. - 2003. - Т. 22, ч. 3. - C. 372-376.