Огляд можливих методів моделювання і прогнозування динаміки мовної ситуації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Грушецький, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розробка моделей динаміки мовної ситуації є важливим інструментом для аналізу і прогнозування можливих тенденцій її змін, а також для оцінки і розробки програм реалізації державної мовної політики в Україні. У цій статті розглядаються чотири можливі методи моделювання і прогнозування мовної динаміки: моделювання на основі диференційних рівнянь, мікроаналітичне моделювання, клітинні автомати та агентне моделювання. Визначаються їхня основна ідея, сильні і слабкі сторони з точки зору моделювання саме мовної динаміки, наводяться приклади реального застосування методів для створення моделей мовної динаміки. Ми доходимо висновку, що відносно найбільш перспективним для пояснення механізму взаємодії мов є застосування агентного моделювання.
Description
Developing models of the dynamics of language situation is an important tool for the analysis and prediction of possible trends and for the evaluation and development of programs of implementation of state language policy in Ukraine. This article discusses four possible methods of modeling and predicting language dynamics: simulations based on differential equations, microanalytical modeling, cellular automata and agent-based modeling. Core idea, strengths and weaknesses in terms of modeling of language dynamics is identified, examples of the actual use of methods for creating models of language dynamics are exemplified. We conclude that the most promising to explain the mechanism of interaction between languages is the use of agent-based modeling.
Keywords
агентне моделювання, мовна динаміка, диференційні рівняння, мікроаналітичне моделювання, клітинні автомати, стаття, language dynamics, differential equations, microanalytical modeling, cellular automata, agent-based modeling
Citation
Грушецький А. М. Огляд можливих методів моделювання і прогнозування динаміки мовної ситуації / Грушецький А. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 29-37.