Термогравіметричний аналіз поліціанурат-поліуретанових прищеплених взаємопроникних сіток

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Козак, Наталія
Файнлейб, О.
Даниленко, І.
Нізельський, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджена термоокиснювальна деструкція повних послідовних взаємопроникних сіток на основі поліціануратної сітки (ПЦ) та сітчастого поліуретану (СПУ). Завдяки хімічній взаємодії диціанового ефіру бісфенолу А (ДЦЕБА) з СПУ під час поліциклотримеризації ДЦЕБА в матриці СПУ можуть утворюватись прищеплені ВПС (ПВПС). Співіснування СПУ, ПЦ та гібридної сітки (ГС) у ПВПС потверджується наявністю стадій розкладу, характерних для кожної із структур. Частка СПУ, ПЦ та ГС у ПВПС залежить від співвідношення вихідних компонентів. Усі три структури присутні у 90/10 СПУ/ПЦ; ГС та ПЦ спостерігали у 70/30 ПВПС, а гібридна сітка виявилась основною структурою, зафіксованою у 50/50 ПВПС.
Description
Keywords
термогравіметричний аналіз, поліціануратна сітка, хімічна взаємодія, гібридна сітка виявилась
Citation
Козак Н. В., Файнлеб О. М., Даниленко І. Ю., Нізельський Ю. М. Термогравіметричний аналіз поліціанурат-поліуретанових прищеплених взаємопроникних сіток / Н. В. Козак, О. М. Файнлеб, І. Ю. Даниленко, Ю. М. Нізельський // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2. - С.477-480