The splendid school assembled: studying and practicing international relations in independent Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Gomza, Ivan
Koval, Nadiia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Despite having a considerable community of international relations (IR) scholars, Ukrainian IR sociology remains an underdeveloped field. In particular, the degree of Ukrainian scholars’ integration in the global IR community, favorite theories and methods, and application of scholars’ expertise to policymaking remain uncertain. Based on the TRIP-2017 survey data analysis we discovered that, due to Soviet tradition and partial Westernization, Ukrainian IR scholars tend to espouse realism and constructivism as their preferred IR paradigms; use descriptive methods; conduct area studies researches, and focus on the CEE region and Western Europe. As an academic community, they have little impact on policymaking as they are sidelined by NGOs offering foreign-policy analysis. The divide between the Ukrainian IR field and the global community, plus its loss of prestige domestically, constitute the “double peripheralization" of Ukrainian IR.
Попри наявність доволі чисельної спільноти дослідників міжнародних відносин, соціологія міжнародних відносин залишається слабкорозвиненою галуззю в українських соціальних науках. Зокрема, бракує досліджень про ступінь інтеграції українських науковців до світової наукової спільноти міжнародників, про найбільш застосовувані теорії та методи, а також щодо впливу наукової експертизи на прийняття політичних рішень. Ґрунтуючись на результатах опитування TRIP 2017, ми виявили, що під впливом радянського спадку та часткової вестернізації дисципліни, українські вчені-міжнародники найчастіше покладаються на парадигми реалізму та конструктивізму, використовують описові методи, проводять регіонально сфокусовані дослідження з особливою увагою до Центрально-Східної та Західної Європи. Спільнота науковців-міжнародників має обмежений вплив на вироблення політики, поступаючись місцем неурядовим організаціям, що займаються аналізом зовнішньої політики. Брак інтеграції в глобальне співтовариство та втрата престижу всередині держави творять стан "подвійної периферіалізації", що наразі характеризує українські студії міжнародних відносин.
Description
Keywords
international relations studies, area studies, Ukraine, TRIP, article, дослідження міжнародних відносин, регіональні студії, Україна
Citation
Koval Nadiia. The splendid school assembled: studying and practicing international relations in independent Ukraine [electronic resource] / Nadiia Koval, Ivan Gomza // Ideology and Politics Journal. - 2019. - № 2(13). - P. 214-254