Особливості функціонування гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром у культурі in vitro і в гелевих дифузійних камерах in vivo

dc.contributor.authorБілько, Денис
dc.contributor.authorПахаренко, Маргарита
dc.date.accessioned2022-11-22T07:42:52Z
dc.date.available2022-11-22T07:42:52Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМієлодиспластичний синдром (МДС) – це клональне захворювання зі змінами, які відбуваються завдяки мутаціям, що призводять до цитогенетичних порушень і охоплюють відділ гемопоетичної стовбурової клітини. Дослідники показали, що типи росту колоній у культурі лейкемічних клітин із гострою та хронічною мієлоїдною лейкемією мають прогностичне значення для визначення ймовірності отримання ремісії чи прогресування захворювання. Проте єдиної думки щодо прогностичної цінності клональних культуральних методів досліджень у разі МДС немає. Метою дослідження було з’ясування ролі гемопоетичних клітин-попередників, найближчих нащадків стовбурової клітини, у формуванні патологічного процесу у разі МДС і виявлення особливостей колонієутворення та морфологічного складу колоній з кісткового мозку пацієнтів у культурі in vitro та in vivo в дифузійних камерах, імплантованих у черевну порожнину лінійних тварин, для визначення їх можливого прогностичного значення. Зразки кісткового мозку пацієнтів з МДС із надлишком бластів-1 досліджували гематологічним, культуральним, цитологічними і статистичними методами. Виявлено особливості колонієутворення в культурі з напіврідким агаром кісткового мозку пацієнтів з МДС із надлишком бластів-1. Встановлено, що у хворих у разі виявлення захворювання відбувається пригнічення колонієутворювальної здатності в напіврідкому агарі клітин-попередників, зменшення кількості клітин у колоніях і поява примхливих форм клітинних агрегатів із змі- нами в диференціюванні в культурі. У роботі оцінено здатність кісткового мозку у разі МДС із надлишком бластів-1 до утворення колоній-клонів гемопоетичними клітинами-попередниками під час культивування в напіврідкому агарі як in vitro, так і in vivo. Визначено інформативні показники морфофункціональних характеристик стовбурових клітин та їхніх нащадків у культурі, як-от колонієутворювальна здатність і клітинний вміст колоній. Доведено, що результати культивування в дифузійних камерах in vivo зіставні з даними, отриманими in vitro, і можуть стати додатковою ознакою виявлення і прогресування МДС поряд із традиційними методами.uk_UA
dc.description.abstractMyelodysplastic syndrome is a clonal disease with changes that occur due to mutations that lead to cytogenetic disorders and involve the hematopoietic stem cell. Researchers have shown that colony growth types in leukemic cell culture with acute and chronic myeloid leukaemia are of a prognostic value to determine the likelihood of remission or disease progression. However, there is no single point of view on the prognostic value of clonal culture research methods in MDS. The aim of the study was to determine the role of hematopoietic progenitor cells, the closest descendants of stem cells, in the formation of the pathological process in MDS, and identify the features of colony formation and morphological composition of bone marrow colonies in patients in vitro and in vivo in diffusion chambers implanted in the abdominal cavity of linear animals to determine their possible prognostic value. Bone marrow samples from patients with MDS with an excess of blasts-1 were examined by haematological, cultural, cytological and statistical methods. The features of colony formation in culture with semi-liquid agar of bone marrow of patients with MDS with an excess of blasts-1 were revealed. It has been established that in patients with the disease detection, the colony-forming ability in the semi-liquid agar of progenitor cells is reduced, the number of cells in the colonies decreases, and the appearance of capricious forms of cell aggregates with changes in culture differentiation were detected. The ability of bone marrow in MDS with an excess of blasts-1 to form colony clones by hematopoietic progenitor cells when cultured in semi-liquid agar both in vitro and in vivo was evaluated. Informative indicators of morphofunctional characteristics of stem cells and their descendants in culture, such as colony-forming ability and cell content of colonies, were determined. It is proved that the results of cultivation in diffusion chambers in vivo are comparable with the data obtained in vitro, and can become, along with traditional methods, an additional sign of detection and progression of MDS.en_US
dc.identifier.citationБілько Д. І. Особливості функціонування гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром у культурі in vitro і в гелевих дифузійних камерах in vivo / Білько Д. І., Пахаренко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. - 2022. - Т. 5. - С. 33-38. - https://doi.org/10.18523/2617-4529.2022.5.33-38uk_UA
dc.identifier.issn2617-4529
dc.identifier.issn2663-0613
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2617-4529.2022.5.33-38
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24130
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Біологія і екологія.uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectмієлодиспластичний синдромuk_UA
dc.subjectгемопоетичні клітини-попередникиuk_UA
dc.subjectколонієутворювальна активністьuk_UA
dc.subjectкультура in vitro та in vivouk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectmyelodysplastic syndromeen_US
dc.subjecthematopoietic progenitor cellsen_US
dc.subjectcolony-forming activityen_US
dc.subjectin vitro and in vivo cultureen_US
dc.titleОсобливості функціонування гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром у культурі in vitro і в гелевих дифузійних камерах in vivouk_UA
dc.title.alternativePeculiarities of functioning of hematopoietic progenitor cells of bone marrow of patients with myelodysplastic syndrome in culture in vitro and in gel diffusion chambers in vivoen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Osoblyvosti_funktsionuvannia_hemopoetychnykh_klityn_poperednykiv_kistkovoho_mozku_khvorykh_na_miielodysplastychnyi_syndrom_u_kulturi_in_vitro_i_v_helevykh_dyfuziinykh_kamerakh_in_vivo.pdf
Size:
736.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: