Переклад індивідуально-авторських новотворів в романі О. Забужко "Музей покинутих сектретів"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Коростатевич, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті визначено специфіку та складність перекладу неологізмів в тексті О. Забужко «Музей покинутих секретів». Подано приклади еквівалентного перекладу роману на польську мову. Вказано мету створення неологізмів письменницею, звернено увагу на завдання перекладача. Стверджено, що складнощі перекладу текстів художньої літератури пов'язані із пошуком еквівалента в мові перекладу і складністю відтворення образу героя.
Description
In this article, the specificity and complexity of neologisms in the book "Museum of Abandoned Secrets ” by Oksana Zabuzhko is identified. The goal of creating neologisms of the writer is specified; the attention is drawn to the problem of an interpreter's goal. Moreover, features of equivalence in Ukrainian-Polish translation are clarified in this paper. It is also stated that the difficulties of a fiction text translation primarily depend on a search of an equivalent word in the target language and the difficulty to restore a hero's character.
Keywords
художній переклад, неологізм, еквівалентний переклад, адаптація, translation, neologism, equivalence in translation, adaptation
Citation
Коростатевич Леся. Переклад індивідуально-авторських новотворів в романі О. Забужко "Музей покинутих сектретів" / Леся Коростатевич // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 44-45.