Естетизація повсякденності і споживацька культура

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009-06-23T14:42:17Z
Автори
Прокопенко, Леся
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня бакалавра культури є постановка питань щодо тлумачення, статусу та поля дії естетичного в теперішній ситуації, узагальненій під знаком споживання. Історія гуманітарних досліджень естетики повсякденності допомагає осмислити її зв'язки з мистецькими трансформаціями та аванґардними рухами XX ст. Крім того, береться до уваги проблематика пострадянського конс'юмеризму та її витоки.
Опис
The paper aims to put questions concerning interpretations, status and sphere of the aesthetic in today's situation, generalized under the sign of consumption. The history of humanities' research of everyday life aesthetics helps to grasp its links with art transformations and avant-garde movements of the 20th century. Furthermore, the problems of post-Soviet consumerism and its sources are taken into account.
Ключові слова
естетизація, споживання, сучасне мистецтво, повсякденність, Рансьєр Жак, Хюбнер Бенно, бакалаврська робота
Бібліографічний опис