034 Культурологія

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Культурологія"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Практики "межування" соціального простору як розподіл чуттєвого
  (2019) Шнайдер, Віта; Брюховецька, Ольга
  Робота зіставляє теорію розподілу чуттєвого Жака Рансьєра та тріаду виробництва простору Анрі Лефевра. Вводиться поняття “межування”, що як стратегія розподілу чуттєвого діє подвійно. З одного боку, в контексті конституювання суб’єктності поліційними методами, ця практика використовується як огороджувальний метод. Так з’являється обґрунтування розподілу повсякдення на публічний та приватний простори з чітко означеними кордонами дозволеного. З іншого ж боку, переступання межі, проведення альтернативної межі чи контекстуальне оскарження наявної може маніфестувати появу політичного суб’єкта. У зв’язку з цим, у роботі наголошено роль конституювання спільного простору. Проаналізовано теорії визначення негативного простору. Здійснено аналіз рекламного зображення київської новобудови з позиції гегемонної репрезентації простору.
 • Item
  Проект "істеричного тіла" П’єра Жане: винайдення та критичний потенціал
  (2018) Терновська, Марія; Собуцький, Михайло; Івашина, Олександр
  Роботу присвячено інтерпретації феномену істерії у версії П’єра Жане. Запропоноване П. Жане трактування істерії окреслено завдяки концептуалізації «істеричної тілесності», яка дозволяє означити властиве цьому авторові поєднання месмеричної та позитивістської традицій та наголосити на його зацікавленні «питанням відчуттів». Окрім того, дослідженням продемонстровано аналогію симптоматики істерії та типів тілесності, продукованих новими медіа, що з’явились у другій половині ХІХ ст. Також робота містить зіставлення психоаналітичної та жанетівської теорій істерії, яке проаналізовано через паралельне прочитання з двох відповідних позицій кінооповіді серіалу «Stranger Things». The work explores Pierre Janet’s interpretation of the phenomenon of hysteria. P. Janet’s way of the treatment of hysteria is outlined by the conceptualization of “hysterical corporeality,” which helps to point out the author’s adherence to both traditions of mesmerism and positivism. Furthermore, the research demonstrates analogy between the symptoms of hysteria and the types of corporeality which were produced by the new media that emerged in the second half of 19th century. The work also contains comparison of psychoanalytic and P. Janet’s theories of hysteria, which are analyzed through the parallel reading of the film narration from two positions in the “Stranger Things” series.
 • Item
  Ліва ідеологія у французькому кінематографі 60-70-их рр
  (2010-07-15T01:27:43Z) Новосільна, Наталія; Собуцький, Михайло
  У бакалаврській роботі досліджується взаємозв’язок лівої ідеології та французького кінематографу 60-70-их років. Розглядаються підходи до визначення поняття ідеології, здійснюється огляд історичного становлення трьох найпотужніших ідеологій ХІХ-ХХ ст. З’ясовується вплив лівих рухів на французький політичний кінематограф на рівні тематики та формальних характеристик; роль французького кінематографу у подіях травня 68-го. У роботі досліджується також французьке контр-кіно, котре представлене творчістю ангажованої групи "Дзиґа Вєртов".
 • Item
  Культуріндустрія і хеві-метал: трансформація важкої музики від 70-х до сьогодення
  (2010-06-24T08:52:50Z) Небеська, Анна; Брюховецька, Ольга
  У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня бакалавра культури розглядається важка музика від її виникнення до сьогодення. Увага акцентується на розвитку важкої музики й еволюції жанру до різноманіття піджанрів, а також на комерціалізації музики, особливо в останні десятиліття. Аналізуються такі артефакти важкої музики, як композиції, тексти пісень, відеокліпи, зображення (обкладинки альбомів і фотографії виконавців).
 • Item
  Гендер і його репрезентація в капіталістичній і соціалістичній рекламі
  (2010-06-24T07:53:19Z) Шостак, Наталія; Брюховецька, Ольга
  Робота присвячена з’ясуванню поняття гендер, дослідженню особливостей репрезентації статі в капіталістичній і соціалістичній рекламі на основі порівняльного культурологічного аналізу, заснованого на гендерних дослідженнях, що займають міждисциплінарне поле, близьке як до культурології, так і до соціології. Зроблено спробу переінтерпритувати традиційне уявлення про радянську рекламу, виокремлено комерційну рекламу як джерело нехарактерних для радянської ідеології гендерних стереотипів.
 • Item
  Ідеологія кризи в капіталістичній глобалізації
  (2009-07-01T15:18:57Z) Бабенко, Єлизавета; Черепанин, Василь
  У даній бакалаврській роботі здійснено деконструкцію поняття "кризи" у економічному, політичному та соціальному вимірі та проаналізовані причини світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на основі структури транснаціональної фінансової системи в капіталістичній глобалізації.
 • Item
  Новий історизм: теорія і практика
  (2009-06-28T15:00:24Z) Сарапіна, Євгенія; Івашина, Олександр
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра присвячено "новому історизму" - напряму, що виник у 1980-і роки в США на межі історії та літературної критики. У теоретичній частині розглянуто засади "нового історизму", його ґенезу, співвідношення з іншими напрямами та особливості аналітичної процедури, яку він передбачає. Практична частина зосереджена на працях представників "нового історизму": С. Грінблатта та О. Еткінда - та зроблено спробу власного аналізу.
 • Item
  Естетизація повсякденності і споживацька культура
  (2009-06-23T14:42:17Z) Прокопенко, Леся; Черепанин, Василь
  Метою кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня бакалавра культури є постановка питань щодо тлумачення, статусу та поля дії естетичного в теперішній ситуації, узагальненій під знаком споживання. Історія гуманітарних досліджень естетики повсякденності допомагає осмислити її зв'язки з мистецькими трансформаціями та аванґардними рухами XX ст. Крім того, береться до уваги проблематика пострадянського конс'юмеризму та її витоки.