Передумови впровадження еко-трудової податкової реформи в Україні та досвід Європи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Маслюківська, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сучасна українська система оподаткування створює дисбаланс: вона робить працю дорогою, а енергетичні та природні ресурси — досить дешевими. У результаті ресурсінтенсивні та забруднюючі галузі становлять левову частку ВВП та структури експорту країни. Еко-трудова податкова реформа, яка полягає у зміщенні податкового тягаря від праці та доходів до ресурсопотоку є одним з ефективних способів реструктуризації економіки. Таку реформу вже успішно впроваджено у восьми країнах Європи. В Україні існують необхідні передумови для проведення еко-трудової по­даткової реформи. Моделювання її можливих наслідків для економіки, різних секторів та категорій населення є актуальним та своєчасним завданям.
Description
Modern Ukrainian tax system is misbalanced: it makes labor expensive and energy and natural resources cheap. As a result resource intensive polluting sectors of Ukrainian economy comprise the major part of the GDP and of the export structure. Eco-labor tax reform, which implies the shift of tax burden from labor and capital to resource throughput, is one of the effective ways of restructuring the economy. It has been successfully implemented in eight European countries. Ukraine has necessary preconditions for the implementation of the eco-tax reform. Modeling its 'possible impact on the economy, individual industries and groups of citizens is a necessary and timely task.
Keywords
еконономіка України, Г. Дейлі, ЕТПР, податкова реформа
Citation
Маслюківська Олена Павлівна. Передумови впровадження еко-трудової податкової реформи в Україні та досвід Європи / Маслюківська О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 43 : Біологія та екологія. - С. 54-58.