Встановлення кінетичних закономірностей фотохімічно ініційованої полімеризації сумішей епоксидних і акрилатних мономерів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Самойленко, Т.
Ярова, Н.
Менжерес, Г.
Бровко, Олександр
Горбатенко, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За допомогою методів інфрачервоної спектроскопії в імпульсному режимі опромінення та лазерної інтерферометрії в безперервному режимі опромінення встановлено кінетичні закономірності процесу фотохімічно ініційованої полімеризації одночасних епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток на основі епоксидів різної природи. Виявлено, що за допомогою лазерної інтерферометрії доцільно оцінювати лише початкову стадію полімеризації. Для епокси-акрилатної композиції на основі циклоаліфатичного епоксиду розраховано початкову швидкість полімеризації, константи початкової та максимальної швидкості полімеризації, а також показано відмінності в реакційній здатності різних типів функційних груп.
Based epoxy polyurethane (EPU) compositions of modified polyhydroxybutyrates (PHB) and doxorubicin were obtained the new biologically active polymer materials that can be used as bone implants. The effect of fillers on the physical and mechanical properties of the composite materials and EPU set the optimum composition of PHB 0.1 wt. % and 0.3 wt. %. The method of IR spectroscopy sh ows the effect of fillers on the structure of the compositions. For example, a model reaction of doxorubicin (Dox) and PHB with phenyl glycidyl ether (PhGE), their modification for EPU carrier it was shown.
Description
Keywords
фотохімічно ініційована полімеризація, лазерна інтерферометрія, константа швидкості полімеризації
Citation
Встановлення кінетичних закономірностей фотохімічно ініційованої полімеризації сумішей епоксидних і акрилатних мономерів / Самойленко Т. Ф., Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О., Горбатенко О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 40-44.