Встановлення кінетичних закономірностей фотохімічно ініційованої полімеризації сумішей епоксидних і акрилатних мономерів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Самойленко, Т.
Ярова, Н.
Менжерес, Г.
Бровко, Олександр
Горбатенко, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За допомогою методів інфрачервоної спектроскопії в імпульсному режимі опромінення та лазерної інтерферометрії в безперервному режимі опромінення встановлено кінетичні закономірності процесу фотохімічно ініційованої полімеризації одночасних епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток на основі епоксидів різної природи. Виявлено, що за допомогою лазерної інтерферометрії доцільно оцінювати лише початкову стадію полімеризації. Для епокси-акрилатної композиції на основі циклоаліфатичного епоксиду розраховано початкову швидкість полімеризації, константи початкової та максимальної швидкості полімеризації, а також показано відмінності в реакційній здатності різних типів функційних груп.
Description
Due to the methods of infrared spectroscopy in the impulse irradiation mode and laser interferometry in the continuous irradiation mode the kinetic regularities of the photochemically induced polymerization process of simultaneous epoxy-acrylate polymer networks on the base of epoxides of different structure were determined. The comparison of the results of kinetic investigations received by different methods has revealed that with the help of laser interferometry only the estimation of the initial stage of the polymerization is efficient, while the method of infrared spectroscopy is more suitable for characterization of given systems. For the epoxy-acrylate formulation on the base of the cycloaliphatic epoxide the initial polymerization rate, the initial and the maximum rate constant of the polymerization were calculated, and the distinctions in reactivity of different functional groups were shown.
Keywords
фотохімічно ініційована полімеризація, епокси-акрилатні взаємопроникні полімерні сітки, інфрачервона (ІЧ) спектроскопія, лазерна інтерферометрія, константа швидкості полімеризації, стаття, photochemically induced polymerization, epoxy-acrylate interpenetrating polymer networks, infrared (IR) spectroscopy, laser interferometry, rate constant of the polymerization
Citation
Встановлення кінетичних закономірностей фотохімічно ініційованої полімеризації сумішей епоксидних і акрилатних мономерів / Самойленко Т. Ф., Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О., Горбатенко О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 40-44.