Херсонеська традиція орнаментації столового посуду в елліністичний час

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Котенко, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто дві манери розпису столового посуду в херсонеському полісі в IV–II ст. до н. е. До першого типу віднесено кераміку, прикрашену червоними оперізуючими смугами, а до другого – вироби з рослинним орнаментом. Розглянуто їх походження та поширення в межах Північного Причорномор’я.
There are considered two manners of painting tableware in Chersonesan polis in the 4th – 2nd centuries BCE in the paper. The first type includes ceramics decorated with red encircling stripes, and the second type represented by products with floral ornaments. Their origin and distribution within the Northern Black Sea region are considered.
Description
Keywords
елліністичний час, Північне Причорномор’я, Херсонес Таврійський, кераміка, орнамент, тези конференції, Hellenistic time, Northern Black Sea region, Tauric Chersonesos, ceramics, ornament
Citation
Котенко В. Херсонеська традиція орнаментації столового посуду в елліністичний час / Вікторія Котенко // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра археології. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 46-50.