Діагностичні можливості лектинів лікарських рослин при обстеженні осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Карпова, І.
Корецька, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Лектини відомі як біологічно активні білки, котрі здатні специфічно розпізнавати рецептори, розташовані на клітинній мембрані представників усіх типів живих організмів. З метою дослід­ження віддалених ефектів радіації було застосовано лектинотест з комп 'ютерною обробкою результатів, який базувався на реакції гемаглютинації з набором лектинів, виділених з 24 видів лікарських рослин. Зразки крові брали від осіб чоловічої статі, які зазнали впливу радіації протягом1986р. і були віднесені до різних груп спостереження у період 1990—1996 pp. залежно від характеру та дози опромінення. Контрольна група складалася з неопромінених донорів. Встановлено статистично вірогідні відмінності в інтенсивності реакції лектинів з еритроцитами для всіх груп спо­стереження. Знайдено взаємозв'язок між показниками інтенсивності реакції рецептор — лектин з деякими параметрами ендокринного статусу пацієнтів.
Lectins are known as biologically active proteins which can specifically recognize receptors exposed on cellular membranes in all types of living organisms. To investigate the late radiation effects in man the lectinotest using panel of 24 lectins isolated from medicinal plants in reaction of haemagglutination with data processing have been used. Blood speciments were taken from men exposed during 1986 and being monitored from 1990 to 1996 who were attributed to different groups depending on character and dose of exposition, nonexposed donors served as the control. Statistically significant differences between all groups under study in intensity oflectin-red cell reactions have been demonstrated. Correlations have been found with some parameters of endocrine status.
Diagnostic properties of lectins from medicinal plants in investigation of persons suffered from Chernobyl accident
Description
Keywords
Голинська Є. Л., лектинотест, лектини
Citation
Карпова І. С. Діагностичні можливості лектинів лікарських рослин при обстеженні осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС / І. С. Карпова // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 43 : Біологія та екологія. - С. 43-47.