Самоорганізовні спільноти: до проблеми визначення і вивчення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Бардяк, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Бувають випадки, коли одночасно неефективною виявляється і державна, і приватна власність. Зазвичай це стосується ситуацій фізично неподільних ресурсів, від користування якими залежить певним чином локалізована спільнота людей. Такі спільноти можуть самоорганізовуватися і створювати інститути для найбільш ефективного управління спільним ресурсом. У зв’язку з глобальним економічним розвитком та поглибленням інтеграції, ресурсів спільного користування стає більше, так само як збільшуються масштаби груп користувачів відповідними ресурсами. У такій ситуації самоорганізовані спільноти починають відігравати все більшу роль в економічних та політичних процесах. Це актуалізує політологічні дослідження самоорганізованих спільнот та самоорганізації як явища. Sometimes both state and private property regimes are inefficient. Usually this problem occurs in situation of indivisible resource which is vitally important for a some localizied community of people. Such communities are able for self-organization and could create informal institutes for governing the common pool resource in the most efficient way. Because of global economic development and powerful integration processes much more resources could get a status of common-pool resource also groups of resource users became larger. In such a situation self-organized communities play more important role in economic and political processes. This actualizes studies of the self-organized communities and self-organization as a phenomenon by political scientists.
Description
Keywords
ресурс спільного користування, самоорганізація, самоорганізовані спільноти, «трагедія спільного», common-pool resource, self-organization, self-organized communities, “tragedy of the commons”
Citation
Бардяк О. М. Самоорганізовні спільноти : до проблеми визначення і вивчення / Бардяк О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 147 : Політичні науки. - С. 21-25.