Stamp Ornamented Pottery From the Kniazha Hora Site (based on excavations 1958-1965)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Moskalenko, Andrii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article is devoted to the publication of the pottery with a stamp design from the Kniazha Hora Old Rus fortress. During field seasons of 1958-1965, a representative collection of ceramic products was found on the settlement by a detachment of the Slavic-Rus archaeology of the Kaniv complex expedition under the direction of Halyna Mezentseva. Pots that are decorated with geometric figures-stamps are noteworthy because they are rare for the Kniazha Hora area. Studying ornamentation is very important because the décor reflects some aspects of the spiritual culture of ancient population. However, these unique findings have not been given due attention by previous researchers. In the papers, the stamp type of ornament is associated with the West Slavonic tradition. It testifies one more peculiarity of the Old Rus society’s culture, in particular, of the Kniazha Hora fortress.
Статтю присвячено публікації гончарних горщиків давньоруського часу зі штамповим орнаментом із Княжої гори. Пам’ятка розташована на правому березі р. Дніпро у середній її течії (Канівський район, Черкаська область). Під час польових сезонів 1958-1965 рр. експедиція під керівництвом Г. Мезенцевої на городищі виявила представницьку колекцію керамічних виробів. Особливий інтерес становлять горщики ХІІ - першої половини ХІІІ ст., оздоблені геометричними фігурами-вдавленнями, з огляду на їх рідкісність для Княжої гори. Проте цим унікальним знахідкам не приділили достатньо уваги попередні дослідники. Разом з тим, дослідження орнаментації керамічного посуду є важливим, оскільки в оздобленні відображаються певні аспекти духовної культури давнього населення. Із шести наявних фрагментів горщиків зі штамповим орнаментом немає жодного, де б узор зберігся повністю. Орнаменти розташовані на плічках посудин і мають заглиблений характер. Фігури-вдавлення на відомих фрагментах відрізняються за розмірами і пропорціями та за конфігурацією на площині посудини. Цікаво, що на посудинах із Княжої гори фігури-вдавлення мають трикутну та підтрикутну форму, на відміну від інших давньоруських пам’яток, де переважають інші геометричні форми. Гончарних горнів або печей на Княжій горі виявлено не було, тому питання місця виробництва гончарної кераміки, знайденої на городищі, залишається відкритим. Оздоблення у вигляді лінійних рядів геометричних фігур-вдавлень на керамічному посуді є рідкісним на давньоруських пам’ятках Середнього Подніпров’я. В літературі штамповий тип орнаменту на посуді XII - першої половини XIII ст. пов’язують із реліктами західнослов’янської традиції, що свідчить про ще одну особливість культури давньоруського суспільства, зокрема на Княжій горі.
Description
Keywords
the Kniazha Hora fortress, Middle Dnipro River region, Old Rus period, intercultural contacts, West Slavonic tradition, pottery, the stamp ornament, article, городище Княжа гора, Середнє Подніпров’я, давньоруський період, міжкультурні контакти, західнослов’янська традиція, гончарний посуд, штамповий орнамент
Citation
Moskalenko A. Stamp Ornamented Pottery From the Kniazha Hora Site (based on excavations 1958-1965) / A. Moskalenko // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. - 2018. - Т. 1. - С. 76-78.
Collections