Релігія і ставлення до гомосексуалів у Європі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Виноградов, Олександр
Швець, К.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на підставі даних Європейського соціального дослідження (ЄСД, англ. ESS) за 2013 р. проаналізовано зв’язок між релігією або віросповіданням, до якого відносить себе респондент, та ставленням до права гомосексуалів жити так, як вони вважають за потрібне. Побудовано модель логістичної регресії, що дала змогу зробити висновок про наявність статистично значущого зв’язку між цими змінними при контролюванні статі, вікової групи респондентів, ступеня релігійності і взаємодій між ними.
The article analyzes European Social Survey data (2013) to find relationship between religion or denomination of the respondent and the attitude to homosexual’s right to live their lives as they wish. A logistic regression model shows statistically significant relationship between these variables when controlling gender, age group, degree of religiosity and interactions between them. The degree of religiosity and gender were not significant predictors of the attitude, but have significant interactions with religious affiliation. The most positive attitude towards homosexuals have Protestants, the least positive – Muslims, but the influence of religion on the dependent variable depends on the country.
Description
Keywords
ЄСД, ставлення до гомосексуальності, ESS, attitude toward homosexuality
Citation
Виноградов О. Г. Релігія і ставлення до гомосексуалів у Європі / Виноградов О. Г., Швець К. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 44-50.