Превентивний захист права власності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Дзера, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються поняття та підстави превентивного захисту права власності. Аналізуються норми чинного законодавства України, що мають ознаки превентивного захисту. Визначається можливість застосування превентивного захисту не лише для захисту права власності, але й інших майнових чи особистих немайнових прав. Відзначається, що превентивний захист може розглядатися самостійним способом захисту суб’єктивних цивільних прав та права власності. Стверджується про можливість реалізації превентивного захисту права власності як у формі самозахисту, так і у судовому порядку. Встановлюється співвідношення з негаторним позовом та наводяться відмінності превентивного позову від негаторного позову. Досліджується такий спосіб захисту як усунення загрози життю, здоров’ю фізичної особи, а також майну фізичної чи юридичної особи (ст. 1163–1165 ЦК). Зважаючи на спрямованість норм, що регулюють цей способі захисту на захист особистих немайнових прав та інші особливості норм ст. 1163–1165 ЦК обгрунтовується недоцільність віднесення такого способу захисту до превентивного захисту права власності. Відзначається непритаманність превентивного захисту права власності для захисту прав споживачів. Аналізується судова практика застосування превентивного захисту у сфері знесення самочинно збудованого майна, захисту прав споживачів. Відзначається наявність протилежної судової практики у справах про знесення самочинно збудованого майна. Водночас, при здійсненні аналізу такої судової практики більшість судових справ містять належним чином обгрунтовані позиції судів щодо можливості застосування саме превентивного захисту у даній категорії справ. Стверджується, що норма ст. 104 ЗК хоча і має певні ознаки превентивного захисту, однак не може бути віднесена до різновиду превентивного захисту, передбаченого ст. 386 ЦК, зважаючи на декілька істотних особливостей у підставах для її застосування. На підставі здійсненого аналізу законодавства та судової практики пропонуються зміни до законодавства України, спрямовані на врегулювання превентивного захисту.
Description
Keywords
превентивний, прогібіторний, негаторний, визнання права власності, захист права власності, самочинне будівництво, стаття, preventive, prohibitory, negatory, recognition of property rights, protection of property rights, construction without permit
Citation
Дзера І. О. Превентивний захист права власності / Дзера І. О. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 7. - С. 113-117. - https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/23