Мовна особистість протагоніста в повісті "Вогник далеко в степу" Григора Тютюнника (граматичний вимір)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Шумило, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У статті з погляду лінгвоперсонології проаналізовано мовлення протагоніста в повісті "Вогник далеко в степу" Гр. Тютюнника; окреслено найтиповіші мовленнєві риси героя на морфологійному, словотвірному й синтаксичному рівнях.
Description
The article deals with the speech of the protagonist of the story "A Light Far in Steppe" by Hr. Tiutiunnyk from the point of view of linguopersonology; the most typical speech features of the character are outlined at the morphological, word-building and syntactic levels.
Keywords
мовна особистість, протагоніст, оповідач, граматика, Григір Тютюнник, тези конференції, language personality, protagonist, narrator, grammar, Hryhir Tiutiunnyk
Citation
Шумило В. Є. Мовна особистість протагоніста в повісті "Вогник далеко в степу" Григора Тютюнника (граматичний вимір) / Вікторія Шумило // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 254-258.