Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань "Український тиждень" та "Gazeta Wyborcza")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Трач, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано домінантні метафоричні моделі, котрими описують Європу сучасні українські та польські журналісти й політики. Виявлено, що для українського й польського мовлення ЗМІ найтиповішою і найчастотнішою є антропоморфна модель, проте її лексичне наповнення відрізняється. Проаналізовано інші метафоричні моделі, окреслено перспективи подальшого дослідження.
The article examines dominant metaphorical models that contemporary Ukrainian and Polish journalists and politicians use to describe Europe. It is revealed that the most typical and the most frequently used for both Ukrainian and Polish mass-media is anthropomorphic model, hence lexical representation differs. Other metaphorical models are analyzed. Perspectives of further research are highlighted.
Description
Keywords
метафора, метафорична модель, metaphor, metaphorical model
Citation
Трач Н. С. Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань "Український тиждень" та "Gazeta Wyborcza") / Трач Н. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 164 : Філологічні науки. - С. 66-73.