Міфічна підстава культури постмодерну

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Савельєва, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядається проблема обставин усвідомлення в культурі постмодерну ситуації міфічності історичного процесу. Міф як ситуація відповідності суб'єкта мислення об'єкту мислення виступає формою свідомості, відносно якої культура завжди є змістовним тлом цього досвіду. Місце парадигми «єдності світу», притаманної класичному світогляду, заступає парадигма «єдності культур», яка ґрунтується на нерозпізнаванні часової відстані подій та нівелюванні культурних цінностей. Таке уявлення має позитивну та негативну сторони. Позитивність у тому, що людина як історичний суб 'єкт розуміє свою «частковість» і не бере на себе відповідальності остаточно оцінювати події, що відбуваються. Негативність у тому, що людина взагалі починає уникати відповідальності за теперішнє і зводить своє життя до ігрового розмаїття.
Description
Tlie problem of the reason of realizing in post-modern's culture the situation of the mythism of historical process is considered in article. Myth as situation of the appropriation the subject of thinking to the object of thinking which appears as form of the consciousness relating to which culture always is the containing background of this experience. Paradigm of «unity of the world» attributed to the classical worldview is replaced by paradigm of «unity of the cultures» which is based on non-distinguishing of time distance of the events and depreciation of the cultural values. Such conception has positive and negative sides. The positive one is that a person as historical subject understands his «partiality» and doesn 't take responsibility to estimate occurring events finally. The negative one is that person begins to avoid responsibility for the present and limits his life to the game variety.
Keywords
міфічність, історичний процес, «єдность культур», постмодерн
Citation
Савельєва Марина Юріївна. Міфічна підстава культури постмодерну / М. Ю. Савельєва // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2002. - Т. 20-21. - С. 42-45.