Особливості функціонування номінацій росіян у публіцистичному дискурсі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Кричковська, Уляна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У роботі проаналізовано особливості функціонування номінацій росіян у публіцистичному дискурсі до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та після. Детально розглянуто прийоми, завдяки яким ЗМІ формують різну інтерпретацію образу ворога, зокрема у контексті конотативного забарвлення. Визначено, що мовні одиниці, що використовуються для позначення ворога в дискурсі інформаційної війни, мають переважно негативну конотацію.
Description
The research investigates the peculiarities of Russian nominations in public debate before and after the full-scale invasion on February 24, 2022. The mechanisms by which the media generate various interpretations of the enemy image, particularly in the context of connotative coloring, are thoroughly examined. It has been established that the linguistic units employed to denote the enemy in information warfare discourse have largely negative meanings.
Keywords
дискурс, мова ворожнечі, повномасштабне вторгнення, війна, публіцистичний стиль, тези конференції, discourse, hate speech, full-scale invasion, war, journalistic style
Citation
Кричковська У. В. Особливості функціонування номінацій росіян у публіцистичному дискурсі / Уляна Кричковська // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 114-118.