Мікроскопічна теорія великомасштабних флуктуацій в плазмі в зовнішньому магнітному полі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Голод, I.
Загородній, Л.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Спираючись на базові поняття мікроскопічної фазової густини і розподілу Ліувілля, послідовно отримано рівняння, які описують динаміку мікроскопічних флуктуацій. До опису великомасштабних флуктуацій застосовано підхід Ланжевена. В результаті отримано рівняння Фоккера—Планка для еволюції великомасштабних флуктуацій одночастинкової функції розподілу. Знайдено розв'язок цього рівняння за наявності зовнішнього магнітного поля.
Started from basic concepts of microscopic phase density and Liouville distribution the equations for dynamics of microscopic fluctuations are constructed. For description of grand scale fluctuations was used Langevin method. As result we have constructed the Fokker-Planck equation for evolution of grand scale fluctuations of one-particle distribution function. The solution of this equation with presence of magnetic field was found.
Description
Keywords
мікроскопічна теорія, зовнішнє майбутнє право, розподіл Ліувілля
Citation
Голод І. П., Загородній А. Г. Мікроскопічна теорія великомасштабних флуктуацій в плазмі в зовніш­ ньому магнітному полі / І. П. Голод, Л. Г. Загородній // Наукові записки НаУКАМА. - 2000. - Т. 18: Фізико-математичні науки. - С. 36-40.