Конкуренція чи інновації: "скільки" монополізму потрібно для технічного прогресу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Сологуб, Ілона
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У праці побудовано модифіковану модель «сходинок якості», яка дає змогу проаналізувати, як різні типи ринків впливають на інноваційну діяльність підприємств. Отримані попередні результати показали, що (1) прибуток зворотно пов 'язаний із конкуренцією (як параметри конкуренції використовуються еластичність заміщення товарів та ринкові частки підприємств); (2) за наявності конкуренції фірми мають інвестувати весь свій прибуток в один із трьох видів діяльності - маркетинг, купівлю технологій або дослідження та розробки; (3) якщо рентабельність інвестицій менша за 100 %, що, як правило, спостерігаємо на практиці, інвестиції у дослідження та розробки додають до вартості фірми більше, ніж; інші види діяльності. Однак якщо конкуренція достатньо висока (а отже, прибуток, що залишається в розпорядженні фірми, невеликий), фірми зможуть інвестувати лише у маркетинг, допоки їх прибуток досягне мінімального рівня, необхідного для інвестицій у нові розробки або купівлю технологій.
Description
We develop a modification of quality ladder model, which allows us to analyze how different market structures influence firms' innovativeness. The first results we received show that (1) profits are inversely related to competition (as competition parameters we use elasticity of substitution between goods and market shares); (2) in the presence of competition, firms should invest all their profits in either of the three activities - marketing, buying technology or R&D; (3) the return on investment is less than 100 %, which is usually the case, R&D investment brings higher expected value gain than other activities. However, if competition is sufficiently high (and retained profits low), firms will be able to invest only in marketing before their profit reaches minimum threshold of R&D or technology investment.
Keywords
модифікована модель, «сходинки якості», типи ринків, інновація, інноваційна діяльність підприємств, прибуток, конкуренція, modification of quality ladder model, market structures, firms' innovativeness
Citation
Сологуб Ілона Анатоліївна. Конкуренція чи інновації : "скільки" монополізму потрібно для технічного прогресу / І. А. Сологуб. // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 44 : Економічні науки. - С. 60-67.