Лекція № 9. Мовознавство ХХ ст. і структуралізм. Радянське й сучасне українське загальне мовознавство: [презентація]

Abstract
Gрезентації до лекції № 9 в рамках курсу "Загальне мовознавство" 2015-2016 н. р. План: Соціологія мови. Передумови виникнення структуральної лінгвістики. Празька лінгвістична школа. Копенгагенська школа структуралістів. Американський структуралізм і дескриптивна лінгвістика. Розвиток інших напрямів зарубіжного мовознавства. Філософська основа радянського мовознавства. Пошуки історико-матеріалістичного рішення теоретичних питань радянського загального мовознавства (мовознавство 20-х років). Лінгвістичні погляди І.І.Мєщанінова, Л.В.Щерби, Є.Д.Поливанова та ін. Проблематика загального мовознавства 30 – 50-х рр.: О.І.Смирницький, Г.О.Винокур, В.В.Виноградов, Л.А.Булаховський та ін.
Description
Keywords
структуралізм, соціологія мови, радянське мовознавство
Citation