Зміни ліпідного складу та активності ферментів антиоксидантного захисту організму у мікросомах печінки щурів при дії вітаміну Е та його похідних

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Кузьменко, І.
Даценко, 3.
Донченко, Галина
Дмитренко, Т.
Кліменко, К.
Нечитайло, Л.
Кривенко, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вітамін Е при пероральному введенні щурам практично не впливає на каталазну активність цитозолю печінки та крові тварин, призводить до підвищення ГР активностіцитозолю. При використанні похідної сполуки вітаміну Е з вкороченим до С6 бічним ланцюгом підвищується каталаз- на активність крові. Вкорочення бічного ланцюга до С[ дає більш виражений ефект. ГР-активність цитозолю достовірно зростає при застосуванні всіх досліджуваних препаратів. Каталазна актив¬ність залежить від забезпеченості вітаміном Е та його похідними в крові, де її пул найвищий, і незмінна в цитозолі печінки. ГР, навпаки, зростає в цитозолі, тоді як ГП більш чутлива в мікросомальній фракції. Дія похідної сполуки вітаміну Е з С6у бічному ланцюзі мало чим відрізняється від діївітаміну Е, за винятком більшої активації К крові. Під дією досліджуваних препаратів змінюється вміст фосфоліпідів, холестеролу, жирних кислот. Використані нами препарати подібно атокоферолу мають протекторну дію, стабілізуючи ліпідний бішар мембран, запобігаючи порушенню синтезу фосфоліпідів, та беруть участь у регуляції біосинтезу ейкозаноїдів.
Vitamin E at peroral administration to the rats failed to render the essential action to the catalase activity of rat liver cytosole and blood, while provided for GR activity increase in the cytosole. At application of vitamin E derivative with the shortened side chain to C6 the increase in blood catalase activity was observed. The shortening of the side chain to C, revealed more pronounced effect. Cytosole GR activity reliably raised under all estimated preparations. The catalase activity is more sensitive to the vitamin E and its derivatives utilization in the blood where its pool was the highest, and invariable in the liver cytosole, ass for GR, it increased in the cytosoles, while GP showed itself as more sensitive in the microsomal fraction. The effect of vitamin E derivative with C6 in the side chain weakly differed from the vitamin E action excluding higher blood catalase. Under the tested preparations action the content of phospholipids, cholesterol, fatty acids changed. The preparations applied similarly to a-tocopherol had a protective action stabilizing the membrane lipid belayed, preventing the phospholipid synthesis disturbances and participating in the eicosanoids biosynthesis regulation
Description
Keywords
Антиоксидантний захист організму, Мікромоми печінки, Досліди на щурах, Вітамін Е
Citation
Зміни ліпідного складу та активності ферментів антиоксидантного захисту організму у мікросомах печінки щурів при дії вітаміну Е та його похідних / І. В. Кузьменко, З. М. Даценко, Г. В. Донченко, Т. В. Дмитренко, К. П. Кліменко, Л. О. Нечитайло, О. М. Кривенко // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Біологія та екологія. - С. 31-35.