Антропоцентричне кодування природного та предметного світу в мові українських загадок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Тимченко, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена питанню антропоцентризму українських загадок. На прикладі лексикону загадок встановлюються особливості співвідношення людських ознак з об'єктами світу природи та речей у механізмі кодування денотатами загадок понять відгадок. У статті зроблено спробу представити глибинну семантичну структуру українських антропоцентричних загадок. Семантична структура антропоцентричних загадок та лексика, що її репрезентує, відбиває антропоцен- тричне світобачення носіїв мови. Для дослідження використовується метод компонентного аналізу, за допомогою якого визначаються семантичні поля тих лексичних одиниць, які представляють компоненти плану значення загадок.
Description
Keywords
антропоцентризм, українські загадки, антропоцентричне світобачення, мовознавство
Citation
Тимченко О. І. Антропоцентричне кодування природного та предметного світу в мові українських загадок / Тимченко О.І. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 85 : Філологічні науки. - С. 51-55.