Реологічні властивості водних суспензій високодисперсного кремнезему, модифікованого полівінілпіролідоном

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Гузенко, Н.
Капштик, Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено вплив модифікування поверхні високодисперсного кремнезему полівінілпіролідоном на реологічні властивості його водних суспензій. Виявлено, що в 'язкість суспензій такого кремнезему характеризується екстремальною залежністю від вмісту полімеру, причому ця залежність значно сильніше виражена у випадку суспензій, виготовлених на 0,9 % розчині NaCl, ніж: у суспензій на дистильованій воді. Показано, що модифікування полімером і введення електроліту дає змогу регулювати реологічні характеристики водних суспензій високодисперсного кремнезему. Це значно розширює можливості для створення на його основі цілого ряду композиційних лікарських препаратів сорбційно- детоксикаційної дії, які становитимуть інтерес для медичної практики.
Description
An effect of modification of the high disperse silica surface with polyvinylpyrrolidone on the rheological properties of its aqueous suspensions has been studied. It has been shown that the viscosity of silica is characterized by an extremal dependence on the polymer content; moreover, this dependence was more marked for the suspensions prepared in 0,9 % NaCl solution than that prepared in distilled water. It has been disclosed that modification with polymer and electrolyte injecting allow us to control the rheological properties of aqueous suspensions of high disperse silica. It gives the new opportunities of the creation a wide series of composition drugs of sorption-detoxication action which can be interesting for the medicine.
Keywords
вплив модифікування, реологічні властивості, модифікування полімером
Citation
Гузенко Наталія Вікторівна. Реологічні властивості водних суспензій високодисперсного кремнезему, модифікованого полівінілпіролідоном / Н. В. Гузенко, Д. М. Капштик // Наукові записки НаУКМА : Природничі науки. - 2003. - Т. 22, ч. 3. - C. 447-451.